eSOHO

eSOHO jest systemem usprawniającym proces planowania, ewidencjonowania i obliczania czasu pracy zatrudnionego personelu.

Dzięki dużej elastyczności w zakresie indywidualnej konfiguracji oraz zastosowaniu zaawansowanych algorytmów obliczeniowych system znakomicie sprawdza się w zakładach pracy w których stosuje się indywidualne planowanie i rozliczanie czasów pracy (zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie itp.).

Proces ewidencjonowania, wielopoziomowego weryfikowania oraz naliczania składników czasu pracy jest w pełni zautomatyzowany i umożliwia bieżące monitorowanie zaewidencjonowanych zdarzeń czasu pracy oraz automatyczne eksportowanie wyników do systemu płacowego przedsiębiorstwa.